Ocena efektów scalenia gruntów w pasie oddziaływania autostrady A4 w miej-scowości Kłaj

key words:

Summary:

Citation:

Janus J. 2010. Ocena efektów scalenia gruntów w pasie oddziaływania autostrady A4 w miej-scowości Kłaj. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010/ 02