Contact

 

Editor-in-Chief:

Jerzy GRUSZCZYŃSKI
e-mail: jerzygruszczynski@gmail.com
phone: + 48 12 662 4659


Editorial Office
ul. Balicka 116B, budynek E
30-149 Kraków

e-mail: infreco.english@gmail.com

mobile: +48 608 640 034


Publisher

STOWARZYSZENIE INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH

affiliated by the Commission of Technical Rural Infrastructure

of the Polish Academy of Sciences, Branch in Krakow

ul. Św. Jana 28
31-018 Kraków
NIP 676-242-47-76
Bank PEKAO SA : 04 1240 4533 1111 0010 3470 7705


Deputy Editor-in-Chief:

Anna Krakowiak-Bal

e-mail: anna.krakowiak-bal@urk.edu.pl

 

Patrik Burg

e-mail: patrik.burg@mendel.cz


Editorial Office Secretary:

Mateusz Malinowski

e-mail: mateusz.malinowski@urk.edu.pl

phone: +48 12 662 46 60


Webmaster:

Jakub Sikora

e-mail: jakub.sikora@urk.edu.pl

phone: +48 12 662 46 60


 

Files to download:

Files to download: