Dziedzictwo kulturowe obszarów wiejskich małopolski jako atrakcja agrotury-styczna

key words:

Summary:

Citation:

Ziernicka-Wojtaszek A., Zawora T. 2010. Dziedzictwo kulturowe obszarów wiejskich małopolski jako atrakcja agrotury-styczna. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010/ 02