Wpływ wycinki roślin na skuteczność usuwania zanieczyszczeń w oczyszczalni hydrofitowej z pionowym przepływem

key words:

Summary:

Citation:

Jóźwiakowski K. 2010. Wpływ wycinki roślin na skuteczność usuwania zanieczyszczeń w oczyszczalni hydrofitowej z pionowym przepływem. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2010/ 02