I Konferencja Naukowa "Infrastruktura wsi, stan obecny i perspektywy rozwoju w regionie Polski Południowej", 1994, Kraków