VI Konferencja naukowa "Infrastruktura wsi, postęp i potrzeby", 25-27.IX.1999, Dobczyce