VIII Konferencja naukowo-szkoleniowa "Rola i znaczenie infrastruktury w ochronie środowiska obszarów wiejskich", 24-26.IX.2001, Dobczyce