IX Konferencja naukowo-szkoleniowa "Rozwój infrastruktury ekologicznej terenów wiejskich", 23-25.IX.2002, Dobczyce