X Konferencja naukowo-szkoleniowa "Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich; rozwój i nowe technologie", 24-26.IX.2003, Dobczyce