Międzynarodowa konferencja naukowa "Rozwój infrastruktury i ekologii terenów wiejskich", 26-28.VI.2006, Dobczyce