XIV Konferencja naukowo-szkoleniowa "Rozwój infrastruktury i ekologia terenów wiejskich", 21-23.VI.2007, Dobczyce