XVI Konferencja naukowa "Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich", 15-17.VI.2009, Dobczyce