XXV Konferencja naukowa "Infrastruktura i środowisko" 18-20.VI. 2018, Dobczyce

Szanowni PAŃSTWO,

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału
w kolejnej, XXV Konferencji Naukowej z cyklu

INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

w dniach 18-19-20 czerwca 2018 r. w Dobczycach k.Krakowa.

Zakres tematyczny konferencji obejmuje szeroką problematykę infrastruktury i środowiska, w szczególności:

· Gospodarkę wodno-ściekową,

· Energetykę przyjazną środowisku,

· Gospodarkę odpadami i ochronę powierzchni ziemi,

· Zarządzanie zasobami naturalnymi i ochronę przyrody,

· Zagospodarowanie przestrzenne obszarów wiejskich,

· Planowanie inwestycji infrastrukturalnych,

· Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich,

oraz

· Geodezja, gospodarka nieruchomościami, kataster, GIS, fotogrametria i teledetekcja.


Wzorem lat ubiegłych, prace prezentujące wyniki badań naukowych, prace koncepcyjne, realizacyjne i wdrożeniowe, przedstawiane będą na sesjach referatowych i sesjach posterowych oraz zostaną uprzednio opublikowane w czasopiśmie naukowym Infrastructure and Ecology of Rural Areas (zgodnie z aktualnym wykazem MNiSW - 10 punktów).

 

Ponadto Komitet Organizacyjny planuje przygotowanie specjalnej Jubileuszowej Monografii z artykułami indeksowanymi w bazie Web of Science.

 

Terminy:

- do 15 kwietnia 2018 nadsyłanie zgłoszeń wraz z abstraktem i pełnym tekstem artykułu na adres infraeco.konferencja@gmail.com,

- do 18 maja 2018 roku opłata za uczestnictwo w konferencji.

Opłaty:

- uczestnictwo w konferencji 500 zł brutto (materiały konferencyjne, uczestnictwo w obradach, noclegi, wyżywienie oraz imprezy towarzyszące).

- uczestnictwo w jednym wybranym dniu konferencji (materiały konferencyjne, uczestnictwo w obradach i wyżywienie) 250 zł brutto.

- koszt publikacji w języku polskim lub angielskim 600 zł brutto za 10 stron tekstu (płatne po zaakceptowaniu artykułu).

Miejsce Konferencji:

- Hotel Jałowcowa Góra w Dobczycach

Wpłaty proszę kierować na konto:

PEKAO SA: 04 1240 4533 1111 0010 3470 7705, Stowarzyszenie Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, ul. Św. Jana 28, 31-018 Kraków, NIP: 676-242-47-76,

 

 


Łącząc serdeczne pozdrowienia

Anna Krakowiak-Bal

Komitet Organizacyjny Konferencji

nr tel. 12 662 46 55; 12 662 46 59; 12 662 46 60

 

Organizatorzy konferencji:

Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki UR w Krakowie

Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi PAN, Oddz. w Krakowie

Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej UR w Krakowie

Katedra Geodezji UR w Krakowie

Stowarzyszenie Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich w Krakowie