XXVIII Konferencji Naukowej Infrastruktura i Środowisko w Gospodarce o Obiegu Zamkniętym 2022

Organizatorzy:

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Katedra Inżynierii Bioprocesów, Energetyki i Automatyzacji
Instytut Technologiczno - Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy
Stowarzyszenie Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich w Krakowie
Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi PAN, Oddz. w Krakowie

serdecznie zapraszają

do wzięcia udziału w XXVIII Konferencji Naukowej z cyklu
INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
organizowanej w dniach: od 1 DO 3 CZERWCA 2022


Będzie to kolejna okazja do wymiany doświadczeń i wiedzy z zakresu rozwoju infrastruktury i poszanowania zasobów środowiska w aspekcie gospodarki o obiegu zamkniętym.
Język konferencji: polski i angielski.
Koszt uczestnictwa stacjonarnego: 600 zł - Kościelisko.
Uczestnictwo w 1 dniu konferencji: 300 zł
Koszt uczestnictwa on-line w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy on-line otrzymają linki i niezbędne kody do połączenia się z konferencją.

Artykuły naukowe będzie można opublikować w:
• Journal of Water and Land Development (100 pkt) - informacje o opłatach oraz szczegóły redakcyjne dostępne są na stronie czasopisma https://journals.pan.pl/jwld

• Energies (MDPI) (140 pkt), - numer specjalny: The Political Economy of Sustainable Energy, https://www.mdpi.com/journal/energies/special_issues/TPESE

• Acta Scientiarum Polonorum series "Formatio Circumiectus" (Environmental Processes) (40 pkt) szczegóły redakcyjne dostępne są na stronie czasopisma http://acta.urk.edu.pl

• Frontiers of Environmental Science & Engineering (70 pkt)
https://www.frontiersin.org/journals/environmental-science#

Wszystkie abstrakty będą wydane w książce abstraktów online.
WAŻNE DATY:
Zgłoszenie na konferencję: 10 maj 2022 r. (na załącznym formularzu, proszę przesłać na infraeco.konferencja@gmail.com )
Wysłanie abstraktu: 10 maj 2022 r.
Płatność za udział w konferencji: 20 maj 2022 r.

Opłaty z tytułu udziału w konferencji można dokonywać na konto:
STOWARZYSZENIE INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH
ul. Św. Jana 28
31-018 Kraków
NIP 676-242-47-76
Bank PEKAO SA : 04 1240 4533 1111 0010 3470 7705
z podaniem w tytule przelewu: udział w konferencji 2022, Imię i Nazwisko