ul. M. Romanowskiego 25A, 51-122 Wrocław tel:71 - 327 62 12 http://sensortech.pl/nowastrona/ mail: info@sensortech.com.pl