Kontakt


Redaktor Naczelny

Prof. dr hab. inż. Roman Rolbiecki

roman.rolbiecki@pbs.edu.pl

tel. +48 52 374 9547

 

Siedziba redakcji
ul. Balicka 116B, budynek D
30-149 Kraków

infreco.english@gmail.com

Wydawca
STOWARZYSZENIE INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH

afiliowane przy Komisji Technicznej Infrastruktury Wsi, Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie
ul. Św. Jana 28
31-018 Kraków
NIP 676-242-47-76
Bank PEKAO SA : 04 1240 4533 1111 0010 3470 7705


Zastępcy Redaktora naczelnego

Dr hab. Anna Krakowiak-Bal, prof. URK

e-mail: Anna.Krakowiak-Bal@urk.edu.pl

tel. + 48 12 662 46 55

 

Prof. Patrik Burg

e-mail: patrik.burg@mendelu.cz

        

Sekretarz Redakcji

Dr inż. Mateusz Malinowski, prof. URK

e-mail: Mateusz.Malinowski@urk.edu.pl

tel. + 48 12 662 46 60

 

Dr inż. Renata Kuśmierek-Tomaszewska

e-mail: rkusmier@pbs.edu.pl

 

Webmaster

Dr hab. inż. Jakub Sikora, prof. URK

Jakub.Sikora@urk.edu.pl

tel. +48 12 662 46 59